Thi công đường ống công nghệ

  • Thứ năm, Ngày 12/03/2020
  • Thi công đường ống công nghệ tại nhà máy Beer SAPPORO VIỆT NAM

    Địa chỉ : Khu công nghiệp Việt Hóa - Đức Hòa 3, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam