Nghiệm thu hệ thống chữa cháy
26/10 2020

Nghiệm thu hệ thống chữa cháy

Nghiệm thu hệ thống chữa cháy tại : Công Ty Tnhh Kss Việt Nam Địa chỉ: 45 Đường số 8, Dĩ An, Bình Dương

Họp ban quản lý, báo cáo và tổng kết công việc
26/10 2020

Họp ban quản lý, báo cáo và tổng kết công việc

Họp ban quản lý, báo cáo và tổng kết công việc Triển khai dự án mới

Lớp nâng cao kỹ năng cho thủ kho
26/10 2020

Lớp nâng cao kỹ năng cho thủ kho

Huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho thủ kho

Đưa vào bàn giao gói M&E nhà máy  Able-Bình Định
12/03 2019

Đưa vào bàn giao gói M&E nhà máy Able-Bình Định

Đưa vào bàn giao gói M&E nhà máy  Able-Bình Định

Câu Cá Côn Đảo -コンダオ釣り
26/10 2020

Câu Cá Côn Đảo -コンダオ釣り

Câu Cá Côn Đảo -コンダオ釣り

Thông tin chuyến đi
26/10 2020

Thông tin chuyến đi

Thông tin chuyến đi

Hình ảnh câu-文の写真
12/03 2020

Hình ảnh câu-文の写真

Hình ảnh câu-文の写真  

Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Nhật Bản-Việt Nam
25/11 2020

Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Nhật Bản-Việt Nam

Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Nhật Bản-Việt Nam

Khách hàng Frika ghé thăm văn phòng KAM Tech
25/11 2020

Khách hàng Frika ghé thăm văn phòng KAM Tech

Khách hàng Frika ghé thăm văn phòng KAM Tech

Khách hàng ECOT ghé thăm văn phòng KAM Tech
22/09 2020

Khách hàng ECOT ghé thăm văn phòng KAM Tech

Khách hàng ECOT ghé thăm văn phòng KAM Tech

80 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản kết nối giao thương
04/12 2020

80 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản kết nối giao thương

80 doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản kết nối giao thương  

UMW Equipment Systems VN
08/12 2020

UMW Equipment Systems VN

UMW Equipment Systems VN