Thi công ống LPG và lắp hệ tháp giải nhiệt

  • Thứ hai, Ngày 26/10/2020
  • Thi công ống LPG và lắp hệ tháp giải nhiệt tại nhà máy  WASHIN ALUMINUM VIỆT NAM

    Lot C_8M_CN, DE6A Road, My Phuoc 3 IP, Thoi Hoa Ward,Ben Cat Town, Binh Duong Province.
    Tel: 0274 222 1460 – Fax: 0274 222 1461

    Bài viết liên quan