Lắp đặt hệ chữa cháy bằng phụ kiệp cán rãnh

  • Thứ sáu, Ngày 21/07/2017
  • Lắp đặt hệ chữa cháy bằng phụ kiệp cán rãnh tại nhà máy KAO Việt Nam

    Địa chỉ : LÔ A12, KCN AMATA, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM.