Lắp đặt hệ chiller và bọc cách nhiệt đường ống

  • Thứ hai, Ngày 26/10/2020
  • Lắp đặt hệ chiller và bọc cách nhiệt đường ống tại nhà máy Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

    Địa chỉ: Số 16 VSIP đường số 5, khu công nghiệp , Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

    Bài viết liên quan