Vị trí tuyển dụng

 • Thứ hai, Ngày 26/10/2020
 • 1. Sắp xếp tài liệu

  Lưu giữ tất cả tài liệu, hồ sơ, hợp đồng và hóa đơn quan trọng một cách ngăn nắp, hợp lý . Triển khai hệ thống lưu trữ để tìm lại dễ dàng và nhanh chóng khi cần đến.

  2. Trả lời thư và cuộc gọi

  Trả lời email, thư và các cuộc gọi đến,phải luôn giữ được tác phong chuyên nghiệp và trả lời câu hỏi về thông tin liên quan đến dự án.

  3. Đặt hàng thiết bị

  Liên hệ với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị sử dụng cho các dự án và văn phòng, bao gồm vật tư làm dự án, trang thiết bị và đồ dùng văn phòng phẩm.

  4. Xử lý hóa đơn

  Lập và thanh toán hóa đơn cho nhà thầu, khách hàng và nhà cung ứng trang thiết bị hay nguyên vật liệu của dự án.Xử lý các khoản thanh toán và đảm bảo hóa đơn được trả đúng hạn.

  5. Tổ chức các cuộc họp

  Sắp xếp và chuẩn bị các cuộc họp của công ty cả trong và ngoài văn phòng, trong đó có quản lý lịch trình các cuộc họp và hội nghị cho toàn đội.

  6. Kỹ năng và bằng cấp yêu cầu

  Đánh máy và sử dụng máy tính thành thạo, là một người quyết đoán, có khả năng ưu tiên công việc hiệu quả, đồng thời có kỹ năng viết tốt.

  Giao tiếp tốt, đón khách hàng, trả lời điện thoại và giao tiếp với cấp trên.

  Có khả năng tổ chức,  lưu trữ tài liệu, hồ sơ , hoàn thành mọi công việc đúng thời hạn .

  Quản lý thời gian tốt, kiểm tra lịch họp của cấp trên, sắp sếp và chuẩn bị cho cuộc họp

  7. Lương và khu vực làm việc

  -Lương: thỏa thuận theo năng lực,  tối thiểu : 15.000.000 + phụ cấp công trường

  Bài viết liên quan