Lắp đặt hệ AHU cho kho chống nổ

  • Thứ sáu, Ngày 24/05/2019
  • Lắp đặt hệ AHU cho kho chống nổ tại nhà máy KOATSU GAS KOGYO Việt Nam

    Địa chỉ : Khu công nghiệp Long Đức , xã Long Đức , huyện Long Thành , tỉnh Đồng Nai
    Tel : (84) 251 368 1261         Fax: (84) 251 368 1262
    Website: koatsugas.vn