Chúng tôi cung cấp các dịch vụ

Mang đến cho khách hàng của chúng tôi những công trình chất lượng cao và sự đổi mới

Đặc biệt chúng tôi có :" DỊCH VỤ 311"

Dịch vụ 311 là dịch vụ xử lý nhanh của cty KAM TECH

Có mặt trễ nhất sau  4 giờ kể từ lúc nhận cuộc gọi.

(Đến ngay trong đêm chỉ trường hợp đặc biệt cấp thiết)

Nhân viên đến cùng 1 xe bán tải với các dụng cụ thông dụng , xử lí tạm thời.

Kiểm tra, lập báo giá tại chỗ cho các sự cố thông thường

Tiến hành  sửa chữa ngay nếu khách hàng đồng ý giá.

Không tìm thấy dữ liệu nào!