Partners customers

 • Monday, Day 26/10/2020
 • Công Ty TNHH Hariki Precision Vietnam
  Hariki Precision Vietnam Co.,Ltd

  Địa chỉ:

  KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE 1 Vietnam-Singapore Industrial Park, 22 Dai Lo Tu Do, Thuan An Dist
  Tỉnh Bình Dương

  Related article